Άμμεση Εξυπηρέτηση

Αν για κάποιο λόγο το όχημα δεν μπορεί να μετακινηθεί, η Glassfit® Πολυχρονίδης αναλαμβάνει να στείλει μία από τις κινητές μονάδες που διαθέτει και να ελέγξει επιτόπου τη ζημιά.

Ποιότητα

Το δίκτυο της Glassfit® Πολυχρονίδη τοποθετεί γνήσια κρύσταλλα από κατασκευαστές αρχικής τοποθέτησης πού προμηθεύουν την σύγχρονη αυτοκινητοβιομηχανία.

“Anyone who has never made a mistake has never tried anything new.”
Albert Einstein